Statuten, beleidsplan en financiële verslaglegging

Overeenkomstig de eisen voor de ANBI-status publiceren we onderstaande documenten.  

De statuten van Stichting Kunstkast kunt u hier nalezen.
Het beleidsplan van Stichting Kunstkast kunt u hier nalezen.
De Financiële verslaglegging kunt u hier nalezen.

RSIN 8585.90.207

Bestuur
De stichting Kunstkast wordt bestuurd door 3 vrijwilligers:
Lex Berghuis, voorzitter
Giovanni Margaroli, secretaris
Jolande Verboom, penningmeester

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen personen in dienst en kent uitsluitend vrijwilligers. De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging, presentiegeld of andere emolumenten, noch wordt enige vergoeding toegekend voor door hen gemaakte kosten. De (geringe) kosten die door vrijwilligers worden gemaakt, worden in de regel niet vergoed.