Ga naar de inhoud

Statuten, beleidsplan en financiële verslaglegging

De Stichting Kunstkast werkt uitsluitend met vrijwilligers. Elke donatie wordt geïnvesteerd in een nieuwe kunstkast. Wil je ons helpen met een donatie? Heel graag! Het bankrekeningnummer is: NL14RABO0374028311.

De Belastingdienst heeft Stichting Kunstkast een Culturele ANBI status toegekend, RSIN 8585.90.207

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Overeenkomstig de eisen voor de ANBI-status publiceren we onderstaande documenten.

De statuten van Stichting Kunstkast kunt u hier nalezen.
Het beleidsplan van Stichting Kunstkast kunt u hier nalezen.
De Financiële verslaglegging kunt u hier nalezen.

KvK nummer 71128204
ANBI: RSIN 8585.90.207

Bestuur
De stichting Kunstkast wordt bestuurd door 3 vrijwilligers:
Lex Berghuis, voorzitter
Giovanni Margaroli, secretaris
Jolande Verboom, penningmeester

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen personen in dienst en kent uitsluitend vrijwilligers. De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging, presentiegeld of andere emolumenten, noch wordt enige vergoeding toegekend voor door hen gemaakte kosten. De (geringe) kosten die door vrijwilligers worden gemaakt, worden in de regel niet vergoed.