Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

  • Er wordt¬†duidelijk vermeld¬†met¬†welke doeleinden¬†persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • De¬†verzameling van persoonsgegevens beperkt¬†wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst¬†gevraagd om uitdrukkelijke toestemming¬†om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Er¬†passende beveiligingsmaatregelen¬†worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht wordt gerespecteerd om uw¬†persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres

Na inschrijving op de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Daarna wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoek aan deze site bij te houden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Reactie via reactieformulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden door ons  opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen.

U kunt ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kan u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren.